Organizator

Partner

Partner Główny

Oferujemy także odrębne warsztaty BDO
dla firm i instytucji


Redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” zaprasza na BEZPŁATNE WEBINARIUM:

Ochrona przed skutkami
powodzi, zalań i podtopień

środa, 22 lipca

godz. 9.00

Z UWAGI NA LIMIT MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW WEBINARIUM
REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Liczba miejsc ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń


UWAGA!

Szczegóły związane z logowaniem na platformie, na której odbędzie się webinarium zostaną przesłane
na godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia.


Do logowania potrzebne będą dane podane przez Państwa w formularzu rejestracji na webinarium:

imię i nazwisko oraz adres e-mail.


Oferujemy także odrębne warsztaty BDO
dla firm i instytucji

Partnerzy merytoryczni:

Webinarium, które możesz obejrzeć, niezależnie od sytuacji.
Bez bezpośredniego kontaktu z prowadzącym lub innymi uczestnikami szkolenia.
Podane dokładnie w tej samej formie, jak podczas warsztatów stacjonarnych.

- Ponad trzy godziny wiedzy
- Możliwość zadania pytań w czasie rzeczywistym

- Szkolenie dostosowane do aktualnych potrzeb (praca w trybie home office)

- Brak kosztów przejazdu

- Wygoda i bezpieczeństwo

FORMULARZ ZAPISU NA WEBINARIUM

wydarzenie bezpłatne dla zarejestrowanych uczestników

Oferujemy także odrębne warsztaty BDO
dla firm i instytucji

1. Zarejestruj się, podczas rejestracji podaj swój e-mail (warunek konieczny)

2. Na wskazany e-mail, otrzymasz link do transmisji online (godzinę przed wydarzeniem)

3. Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail

4. Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie

5. Po każdym module webinarium, będzie możliwość bezpośredniej rozmowy z prowadzącym, w formie zadania pytań "na żywo"

6. W czasie trwania poszczególnych prelekcji istnieje możliwość zadania pytania, jednak odpowiedzi będą udzielane w przerwie

Webinarium - krok po kroku

Chcesz wiedzieć więcej o naszych webinariach? zapisz się

W trakcie webinarium dowiesz się m.in. o:

  • sposobach przeciwdziałania skutkom powodzi,
  • nowych narzędziach technicznych i rozwiązaniach technologicznych,
  • źródłach i zasadach wsparcia walki z następstwami powodzi, zalań i podtopień.

Adresaci webinarium to:

  • pracownicy jednostek samorządu terytorialnego,
  • pracownicy przedsiębiorstw dostarczających wodę,
  • pracownicy administracji odpowiedzialnej za gospodarowanie wodami, izb rolniczych, ośrodków doradztwa rolniczego,
  • urbaniści, planiści, architekci krajobrazu,
  • pracownicy administracji mieszkaniowej, deweloperzy,
  • zarządzających obiektami wielkokubaturowymi.

Prelegenci

do współpracy zaprosiliśmy doświadczonych praktyków związanych z zielenią miejską

Małgorzata Bogucka-Szymalska


zastępca dyrektora
Departamentu Gospodarki Wodnej
i Żeglugi Śródlądowej


Ministerstwo Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej

Janusz Krukar

Regionalny Kierownik Sprzedaży

/ICL Polska Sp. z o.o./

Od wielu lat pracuje w branży rolniczej i ogrodniczej, Ekspert w teorii ale i praktyce nawożenia roślin i utrzymaniu ich w „dobrym zdrowiu”. W ICL Polska pracuje od 2012 r. w dziale roślin ozdobnych, od 3 lat zajmuje się również działem trawnikowym i terenami zieleni. Zawodowo zajmuje się doborem najlepszych rozwiązań w nawożeniu i pielęgnacji trawników, terenów zieleni oraz w produkcji roślin ozdobnych.

Małgorzata Bogucka-Szymalska


zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Doktor Nauk o Ziemi w zakresie geografii fizycznej, specjalizacja hydrologia. Ukończone dwa kierunki studiów: na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska na Politechnice Białostockiej oraz na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończone liczne szkolenia i kursy, w tym szkolenia z zarządzanie programami - MSP, zarządzanie projektami - PRINCE2, zarządzanie ryzykiem - MoR. W 2015 r. uczestniczyła w Erasmus for national civil servant prowadzonego przez European School of Administration w Brukseli.Posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 8-letnie w zakresie gospodarki wodnej.

W latach 2004-2011 nauczyciel geografii i egzaminator egzaminu maturalnego z geografii. Od 2011 r. rozpoczęła pracę w administracji publicznej. Pracowała w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim (2011-2013) w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Ministerstwie Środowiska (2014-2018) w Departamencie Zasobów Wodnych. W dotychczasowej pracy zawodowej zajmowała stanowiska należące do stanowisk samodzielnych lub kierowniczych.

Od 2018 r. Zastępca dyrektora w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Dotychczasowe doświadczenie związane jest przede wszystkim z wdrażaniem dyrektyw wodnych, w tym w szczególności Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej, Dyrektywy Morskiej, Dyrektywy ściekowej, Dyrektywy azotanowej, Dyrektywy Pitnej.

Roman Podpinka


specjalista ds. szkoleń technicznych KESSEL Sp. z o. o.

Od 25 lat związany z dystrybucją w Polsce urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i sanitarnych renomowanych producentów niemieckich.Miłośnik kotów, szczęśliwy opiekun stada składającego się z 7 przygarniętych dachowców.

Agnieszka Jędrzejewska


adwokat

Sadkowski i Wspólnicy

Aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Zajmuje się także aspektami prawnymi procesu inwestycyjnego, audytami nieruchomości oraz sprawami z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Doradza klientom w kwestiach wdrożenia zasad ochrony danych osobowych, prowadziła audyty przed i po wdrożeniu RODO oraz liczne szkolenia skierowane do sektora prywatnego i publicznego.


Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, gdzie zajmowała się sprawami z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji inwestycji celu publicznego, prawa budowlanego, ochrony środowiska i gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, legalizacji pobytu cudzoziemców, gospodarki nieruchomościami oraz reformy rolnej.

Małgorzata Masłowska-Bandosz


dyrektor ds. edukacji ekologicznej

Abrys

Niepoprawna optymistka od 12 lat związana z firmą Abrys. Nie myśli o pracy tylko wtedy, gdy właśnie pracuje. Dostrzega szczegóły, których nikt nie widzi, a które robią różnicę. Mimo że już nie uczy w szkole, to wciąż chętnie bywa nauczycielką. Edukuje nawet w czasie urlopu. Organizuje odpadowe warsztaty kreatywne dla uczniów w zaprzyjaźnionej szkole oraz przedszkolu. Aby się zrelaksować po pracy, popołudniami wycina, skleja, maluje i koloruje ze swoimi dziećmi albo zajmuje się ogrodem społecznym, który założyła na swoim osiedlu. Zawsze zabiegana – w przenośni i dosłownie – ale nigdy nie odbiega od tematu ekoedukacji.

dr inż. Jacek Gralewski


dyrektor ds. badań i rozwoju w Grupie Pietrucha

Zajmuje się rozwojem produktów z zakresu inżynierii lądowej i wodnej. Prowadzi projekty z dofinansowaniem z środków Unijnych, w tym w konsorcjach z jednostkami badawczymi i innymi podmiotami. Autor i współautor pięciu patentów oraz trzech wzorów użytkowych.

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, od 2003 związany z uczelnią jako pracownik naukowo-dydaktyczny, początkowo asystent w Katedrze Podstaw techniki i ekologii przemysłowej, a od 2011 r. jako adiunkt w Zakładzie Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej PŁ. Doradca Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Autor wielu opinii o innowacyjności produktowe, procesowej i organizacyjnej. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu wytrzymałości konstrukcji głównie przy wykorzystaniu metody elementów skończonych oraz na temat lean manufacturing oraz kilkunastu prac na zlecenie dla przemysłu. Członek Rady Naukowej Instytutu Włókiennictwa w Łodzi wchodzącego w Sieci Badawczej Łukasiewicz.


Dawid Jasiński


geotechnik i doradcza techniczny w Grupie Pietrucha

Współpracuje z wykonawcami i wspiera działania z zakresu badań i rozwoju. Absolwent Politechniki Śląskiej na wydziale Górnictwa i Geologii, specjalizacja Budownictwo Podziemne i Ochrona Powierzchni. Doświadczenie zawodowe w geologii inżynierskiej i geotechnice zdobył zarówno w pracy w Polsce jak i za granicą m.in.w Anglii, Kazachstanie i Australii. Prelegent wielu konferencji branżowych.


Katarzyna Banaszak


członek Zarządu „Pectore-Eco” Sp. z o.o.

Absolwentka Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Szczecinie na kierunku: Ochrona Środowiska oraz Wydziału Inżynierii Środowiska - Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.


Posiada 19 lat doświadczenia w gospodarce wodnej, zdobyte zarówno w administracji państwowej, jak też w sektorze prywatnym. Autor i współautor prac dot. tematyki ochrony zasobów wodnych, w tym związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce. Obecnie członek zespołu opracowującego Plan przeciwdziałania skutkom suszy.

Michał Siedlecki

ekspert Banku Ochrony Środowiska

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Pierwsze doświadczenia zdobywał w firmach realizujących projekty z zakresu wentylacji i uzdatniania wody.


W BOŚ pracuje od 2014 r. Główne zainteresowania to transport niskoemisyjny, odnawialne źródła energii, budownictwo energooszczędne i nowe technologie.

PROGRAM

8.00 - 9.00 - Logowanie i rejestracja uczestników

9.00 - 9.10 - Powitanie gości

9.10 - 9.35 - Działania państwa w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

10.30 - 10.45 Miasto gotowe na powódź: ochrona przed powodziami i podtopieniami - Roksana Burzak, naczelnik Wydziału Gospodarowania Wodami Urzędu Miejskiego w Gliwicach

11.25 - 11.45 - Pytania do prelegentów

11.45 - 11.50 - Zakończenie

10.15 - 10.30 - Powodzie w mieście: jakie błędy popełniamy i jak można ich uniknąć? - prof. Piotr Kowalczak, hydrolog, specjalista z dziedziny gospodarki wodnej

11.15 - 11.25 - Fakty i mity o powodzi – edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców - Małgorzata Masłowska-Bandosz, dyrektor ds. edukacji ekologicznej, Dział Edukacji Ekologicznej, Abrys

10.45 - 11.00 Stop zalaniom! Rozwiązania firmy KESSEL do ochrony piwnic przed przepływem zwrotnym – Roman Podpinka, KESSEL Sp. z o. o.

9.50 - 10.15 - Prawna i finansowa odpowiedzialność za skutki powodzi, zalań i podtopień - Agnieszka Jędrzejewska, kancelaria Sadkowski i Wspólnicy sp. k.

Organizator zastrzega obie prawo do wprowadzania zmian w programie

11.00 - 11.15 - Powodzie na terenach wiejskich – Bogdan Wójtowicz, kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Mieniem, Gmina Jasło

9.35 - 9.50 - Przygotowanie organizacyjne na powódź: sztaby kryzysowe, współpraca między jednostkami, strażą pożarną, zmiany w funkcjonowaniu komunikacji - Bartłomiej Bajak, kierownik Centrum Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miejski Wrocław

Partnerzy webinrium

Barbara Krawczyk


redakcja "Przegląd Komunalny"

tel. +48 539 549 453, e-mail.: b.krawczyk@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów

Zadzwoń

Dominik Szymański


redakcja "Energia i Recykling"

tel. +48 539 549 451, e-mail: d.szymanski@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Zadzwoń

Kontakt w sprawie współpracy promocyjnej

Kontakt w sprawie webinarium

Zadzwoń

Katarzyna Witowska-Góra

tel. +48 539 549 456,

e-mail: k.witowska-gora.abrys.pl

Zadzwoń

Katarzyna Szyińska

tel. +48 784 001 822,

e-mail: k.szyinska.abrys.pl

Małgorzata Łukaszewicz


redakcja "Zieleń Miejska"

tel. +48 728 971 345,

e-mail: m.lukaszewicz@abrys.pl

Zadzwoń

Szymon Pewiński


redaktor prowadzący "Wodociągi-Kanalizacja"

tel. +48 539 549 457, e-mail: s.pewinski@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów w Bydgoszczy:

Zadzwoń

Koordynator webinarium

Paweł Rosiak


Abrys

tel. +48 515 428 338, e-mail: p.rosiak@abrys.pl

Pomoc techniczna

Zadzwoń

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807